Hướng Dẫn
Thông Tin
Lịch Sử
Hướng Dẫn
Thời gian còn lại: 00:00:00:00
100K
200K
300K
500K
1M

TỔNG TẤT CẢ LƯỢT TẶNG HOA ĐẠT: 2663875

NHẬN LƯỢT
TÚI QUÀ
Lịch sử

Lượt còn lại: 0

TẶNG HOA X1
TẶNG HOA X10

MUA GÓI 1 ĐỂ MỞ KHÓA GÓI 2 SIÊU GIẢM GIÁ

Gói Chiến Binh 1 (0/1)
x1
x1
x20
x1
200,000 Xu VMGE 100.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Gói Chiến Binh 2 (0/1)
x60
x20
x1
x5M
1,000,000 Xu VMGE 200.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Gói Saiyan 1 (0/1)
x20
x50
x1
x2
1,000,000 Xu VMGE 500.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Gói Saiyan 2 (0/1)
x20
x80
x50M
x1
5,000,000 Xu VMGE 1.500.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Vô Cực 1 (0/1)
x8888
x80
x1
x1
2,000,000 Xu VMGE 1.000.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Vô Cực 2 (0/1)
x80
x40
x40
x1
10,000,000 Xu VMGE 3.000.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Rồng Thần 1 (0/1)
x1
x200
x150
x100M
10,000,000 Xu VMGE 5.000.000 Xu VMGE

Chưa đạt

Rồng Thần 2 (0/1)
x1
x100
x100
x1
20,000,000 Xu VMGE 5.000.000 Xu VMGE

Chưa đạt

CHIẾN BINH ĐÃ TẶNG 0 ĐÓA HOA

Đạt 55 Lần
x60
x1
x1
x1
Chưa đạt
Đạt 100 Lần
x60
x2
x1
x1
Chưa đạt
Đạt 300 Lần
x20
x50
x1
x2
Chưa đạt
Đạt 800 Lần
x40
x60
x1
x2
Chưa đạt
Đạt 1200 Lần
x40
x70
x2
x1
Chưa đạt
Đạt 1500 Lần
x40
x80
x1
x1
Chưa đạt

* Khi vượt qua mốc 1500, cứ thêm 500 lần tặng hoa sẽ tặng thêm Mảnh VEGITO VÔ CỰC x50

* Khi vượt qua mốc 1500,
cứ thêm 500 lần tặng hoa sẽ tặng thêm Mảnh VEGITO VÔ CỰC x50

x1
x1

Ngày 1

Chưa đạt
x2
x2

Ngày 2

Chưa đạt
x2
x3

Ngày 3

Chưa đạt
x2
x4

Ngày 4

Chưa đạt
x200
x2

Ngày 5

Chưa đạt
x500
x2

Ngày 6

Chưa đạt
Top
Chiến binh
Máy chủ
Tổng hoa tặng
1
• Songoku
27
2262
2
Anubis
100
2074
3
Cọp
3
1610
4
Khỉ Già
102
1237
5
DannyDang
4
1120
6
YUTA
87
922
7
KTCFOOD
10
888
8
Congatay
2
833
9
Shopsuoi85
25
823
10
Tom·Moa
15
820
XH của tôi
Tổng hoa tặng: 0
Xếp hạng: 0
Thông tin
Lịch sử
Hướng dẫn